Covid-19 forholdsregler på

Hotel Nørre Vinkel

Vi følger her på hotellet Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og HORESTAs Covid-19 vejledning; Safe to visit.

  • Indretning af de fysiske omgivelser i henhold til anbefalingerne
  • Information opsat strategiske steder på hotellet omkring god adfærd i forbindelse med afstand og håndhygiejne
  • Grundig rengøring af kontaktpunkter
  • Personalet er instrueret i myndighedernes anbefalinger og retningslinjer omkring god afstand og hygiejne
  • Vi har gennemgået og revideret vores arbejdsgange i forhold til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer 

 Safe to visit logo