Om Hotel Nørre Vinkel

Besøg et familiedrevet hotel

I receptionen møder du Katrine og Arne, imens Anders står klar i køkkenet til at sørge for fantastiske serveringer. Det er hverdagen på det familieejede og ikke mindst familiedrevede Hotel Nørre Vinkel.

Besøg det vestjyske hotel og mærk den familiære stemning fra første øjeblik. ”Det er så hyggeligt, når gæsterne kommer og besøger os,” lyder det fra far, søn og svigerdatter, som sammen med hotelhunden Cloudy altid glæder sig til at møde nye gæster.

Arne overtog driften af Hotel Nørre Vinkel tilbage i 1993 med sin hustru Jonna. Siden voksede sønnerne op på stedet. Heriblandt var Anders, der fulgte i sin fars fodspor og blev kok. Han er nærmest vokset op på hotellet og i de fantastiske omgivelser. Det samme gælder nu hans egne døtre, efter mor og far har sluttet sig til farfar om hoteldriften.

Historien om Nørre Vinkel

Hotel Nørre Vinkel er oprindelig bygget i en gammel storgård fra 1841 og er igennem årene blevet restaureret og udbygget - senest i 1989.

Restaureringen er hele tiden sket med stor hensyntagen til de oprindelige rammer. Således er gårdmiljøet og de gamle længer bevaret og falder helt i pagt med de smukke omgivelser.

Stedet hed først "Vinkil", hvor ordet 'kil' stammer fra Horn Sø, som gik ud i ét med Limfjorden. Der findes historier om stedet helt tilbage til år ca. 1766, hvor bygningerne blev opført samt grundmuret, og det oprindelige tag blev lagt med rør. Gården har været selvejergård siden år 1803.

Landbrug og fremdrift på gården

Igennem tiden har mange familier boet på gården, som dog var i samme slægts eje over flere generationer. Man har ernæret sig ved landbrug og fiskeri, som var naturligt for beliggenheden. De fiskede bl.a. fra Horn Sø vest for gården samt havde dyrehold på engene ned mod fjorden.

En af de første driftige ejere i 1700-tallet, Johan Frederik Vedel, som også ejede Gudum Kloster, var en litterær person og en dygtig landmand. Han udvidede eng og ager. På den tid havde gården også eget teglbrænderi, en hestemølle samt en prægtig brønd midt i gården. Derudover anlagde John Frederik Vedel en smuk have med alle slags rodfrugter.

Kreaturholdet i år 1861 var: 4 heste, 28 stude, 11 køer, 58 får, 14 lam og kun 4 grise samt 5 bistader.

Ejet af Jane Aamunds familie

I dag kan gæster på Hotel Nørre Vinkel stadig nyde synet af det velbevarede stuehus fra 1841, som minder os om gårdens velfærd.

Det er opført af Chr. B. og Ane Møller. De fik en datter, som også hed Ane. Hun blev gift med Johannes Weibel, som var bager i Lemvig.

De var bedsteforældre til vores kendte, og nu afdøde, forfatter Jane Aamund, der blandt andet har skrevet "Slægtskrøniken". Bogserien består af to slægtsromaner "Vesten for Måne" og "Udlængsel", der begge foregår på gården Nørre Vinkel.

I 1978 åbnede Hotel Nørre Vinkel

Siden midten af 60'erne har der været gæstgiveri og moteldrift på gården, som blev startet af proprietær N. I. Trondhjem, der også havde 60 ha løsdrift af kvæg.

Først i 1978 åbnede Hotel Nørre Vinkel i de smukke restaurerede bygninger, som vi kender i dag. De seneste tilbygninger er længen mod vest med reception og enkeltværelserne, der blev opført i 1989.

Glæd dig til et besøg på Hotel Nørre Vinkel!