Historien om Hotel Nørre Vinkel

 

Hotel Nørre Vinkel er oprindelig opbygget i en gammel storgård fra 1841, og er igennem årene blevet restaureret og udbygget - sidst i 1989, men hele tiden med skyldige hensyntagen til de oprindelige rammer. Således er gårdmiljøet og de gamle længer bevaret, og falder helt i pagt med de smukke omgivelser.

Stedet hed først "Vinkil", hvor ordet kil stammer fra Horn Sø, da den gik ud i et med Limfjorden. Man hører om stedet helt tilbage til år ca. 1766, hvor bygningerne blev opført grundmuret og det oprindelige tag udført med rør. Gården har været selvejergård siden år 1803.

Igennem tiden har mange familier boet på gården, som dog var i samme slægts eje over flere generationer. Man har ernæret sig ved landbrug og fiskeri, som var naturligt for beliggenheden. De fiskede bl.a. fra Horn Sø vest for gården samt havde dyrehold på engene ned mod fjorden.

En af de første driftige ejere i 1700 tallet Johan Frederik Vedel, som også ejede Gudum Kloster, var en litterær person og en dygtig landmand, der udvidede eng og ager. Man havde da på gården eget teglbrænderi, en hestemølle samt en prægtig brønd midt i gården og han anlagde en smuk have med alle slags rodfrugter. Kreaturholdet år 1861 var: 4 heste, 28 stude, 11 køer, 58 får, 14 lam og kun 4 grise samt 5 bistader.

I dag ses det velbevarede stuehus fra 1841, som det bedste minde om gårdens velfærd. Dette er opført af Chr. B. og Ane Møller, der kun fik en datter, som også hed Ane. Hun blev gift med Johannes Weibel, som var bager i Lemvig. Disse var bedsteforældre til vor kendte forfatter Jane Aamund, som har skrevet "Slægtskrøniken", der består af to slægtsromaner "Vesten for Måne" og "Udlængsel" der begge foregår på gården Nørre Vinkel.

Siden midten af 60'erne har der været gæstgiveri og moteldrift på gården, som blev startet af proprietær N. I. Trondhjem, der også havde 60 ha kvægløs drift foruden.

I 1978 åbnede Hotel Nørre Vinkel i de smukke restaurerede bygninger, som vi kender i dag. De seneste tilbygninger består af 26 lejligheder på plænen ud mod vejen, samt længen mod vest med reception og værelser der blev opført i 1989.

Samme år etablerede man Lemvig Golfbane med 9 huller, og kun få år senere i 1992 udvidede man til en 18 hullers bane. Lemvig Golfklub havde klublokaler på hotellet ind til 2005, hvor klubben byggede eget klubhus.

Forfatteren Jane Aamunds familie har ejet gården Nørre Vinkel, og her foregår blandt andet hendes roman "Vesten for månen".